Krockskadade högvoltsfordon och skadade högvoltssystem


Description
Kurs: Skadade högvoltssystem – Krockskadat högvoltsfordon
Längd: c:a 2 timmar
Kursens upplägg: E-baserad interaktiv utbildning
Kursbevis: Diplom skickas ut till deltagare efter genomförd utbildning

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med ett skadat högvoltsfordon/högvoltssystem men ingår också som en del i utbildningen Högvoltsexpert.

Syfte och mål
Kursens syfte är att säkerställa att all personal som hanterar högvoltsfordon eller högvoltssystem som på ett eller annat sätt utsatts för någon typ skadlig påverkan har förståelse för och kunskap om de risker som finns med dessa fordon och system. Kursen ger en grundläggande förståelse om olika typer av elbilar och hybrider, batterityper, samt vad man bör tänka på i hanteringen av ett litium-jonbatteri för att undvika risksituationer. Vidare tangerar även kursen laddning av batterier hur denna ska ske för att vara säker samt hur man bör agera vid brand i en el eller hybridbil. Slutligen ger utbildningen även en inblick i när ett fordon bör stå i karantän och hur en karantänplats bör utformas på bästa och säkraste sätt.

Innehåll
- Elbilsmarknaden
o Olika typer av hybrider och elbilar
- Teknik & Risker
o Olika framdrivningstekniker medför olika risker
o Batterityper och riskidentifiering
o Mekaniskt våld, termiskt våld, och elektriskt våld på batterikällan med fokus på risker och agerande
- Laddning
o Säker och farlig laddning
- Bränder
o Risker vid elbilsbrand eller brand i ett friställts litum-jonbatteri.
o Agerande vid elbilsbrand eller brand i ett friställt litum-jonbatteri.
- Karantänplats
o Att tänka på i samband med karantänhållning av el- eller hybridbil
Content
  • Intro & bakgrund
  • Teknik & risker
  • Laddning
  • Bränder
  • Karantänplats
Completion rules
  • All units must be completed
  • Leads to a certificate with a duration: 3 years